Compound microscope persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Compound microscope

میکروسکپ مختلط، میکروسکپ چند گانه
Microscope
میکروسکوپ، ریزبین
Compound
ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن
(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه ی خود را از دست می دهند – در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود راحفظ می کنند) ترکیب، آمیزه
(زبان شناسی) واژه ی مرکب، همکرد
مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش
(دستور زبان – جمله ی) همپایه
وخیم تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن
(بانکداری – بهره ی پول و بهره ی متعلق به بهره ی آن را) حساب کردن
(با توافق طرفین) حل و فصل کردن، (به ویژه در مورد بدهی) مصالحه کردن، (با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ وام) سرقضیه را هم -آوردن، (باهم) کنار آمدن، با هم ساختن
Compound (2)
محوطه (دارای یک یا چند ساختمان) حصار
Electron microscope
میکروسکپ الکترونیکی، ریزبین الکترونیکی
Compound animal
(جانور شناسی) جانور همجوش (توده ای از جانوران که از یک ولد به وجود آمده و به صورت توده نامتمایزی زیست می کنند: مانندمرجان ها)، جانور همهشته
Compound engine
(مکانیک) موتور مرکب، سیلندر چندگانه
Compound eye
(به ویژه در حشرات) چشم مرکب، چشم چند گانه (دارای چندین چشم که تواما کاری می کنند)
Compound fraction
رجوع شود به complex fraction
Compound fracture
(پزشکی) شکستگی باز (نوعی شکستگی استخوان که در اثر آن استخوان شکسته شده در معرض دید قرار دارد)
1

 

معنی و مفهوم لغت Compound microscope در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Compound microscope به فارسی | کاربرد واژه Compound microscope | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Compound microscope | هم خانواده های کلمه انگلیسی Compound microscope | مترادف کلمه Compound microscope | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Compound microscope | دیکشنری آنلاین Compound microscope | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Compound microscope در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Compound microscope و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Compound microscope to PERSIAN
online source for English definitions of Compound microscope | synonyms of Compound microscope in persian | word origins and etymologies of Compound microscope | audio pronunciations of Compound microscope | example sentences for Compound microscope
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی