Compound fracture persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Compound fracture

(پزشکی) شکستگی باز (نوعی شکستگی استخوان که در اثر آن استخوان شکسته شده در معرض دید قرار دارد)
Fracture
شکست (استخوان و غیره)، شکستگی
ترک، شکاف، (لوله و غیره) ترکیدگی
(غضروف یا کرجن) پاره شدگی، پارگی
بافت سنگ (طرح و چگونگی دانه های آن)
شکستن، شکستگی پیدا کردن، ترک انداختن
Compound
ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن
(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه ی خود را از دست می دهند – در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود راحفظ می کنند) ترکیب، آمیزه
(زبان شناسی) واژه ی مرکب، همکرد
مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش
(دستور زبان – جمله ی) همپایه
وخیم تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن
(بانکداری – بهره ی پول و بهره ی متعلق به بهره ی آن را) حساب کردن
(با توافق طرفین) حل و فصل کردن، (به ویژه در مورد بدهی) مصالحه کردن، (با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ وام) سرقضیه را هم -آوردن، (باهم) کنار آمدن، با هم ساختن
Compound (2)
محوطه (دارای یک یا چند ساختمان) حصار
Greenstick fracture
(پزشکی) شکستگی ترکه ای (یعنی شکستگی استخوانی که خم شده و فقط بخش کوژ آن شکست برداشته و این حالت بیشتر در کودکان که استخوان های نرم تری از بزرگسالان دارند مشاهده می شود)
Simple fracture
(شکستگی استخوان : دو سر استخوان شکسته از گوشت و پوست بیرون نزده اند) شکستگی ساده
Stress fracture
(پزشکی) شکستگی تنشی استخوان (به ویژه به خاطر ورزش شدید)
Compound animal
(جانور شناسی) جانور همجوش (توده ای از جانوران که از یک ولد به وجود آمده و به صورت توده نامتمایزی زیست می کنند: مانندمرجان ها)، جانور همهشته
Compound engine
(مکانیک) موتور مرکب، سیلندر چندگانه
Compound eye
(به ویژه در حشرات) چشم مرکب، چشم چند گانه (دارای چندین چشم که تواما کاری می کنند)
1

 

معنی و مفهوم لغت Compound fracture در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Compound fracture به فارسی | کاربرد واژه Compound fracture | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Compound fracture | هم خانواده های کلمه انگلیسی Compound fracture | مترادف کلمه Compound fracture | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Compound fracture | دیکشنری آنلاین Compound fracture | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Compound fracture در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Compound fracture و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Compound fracture to PERSIAN
online source for English definitions of Compound fracture | synonyms of Compound fracture in persian | word origins and etymologies of Compound fracture | audio pronunciations of Compound fracture | example sentences for Compound fracture
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی