Compound engine persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Compound engine

(مکانیک) موتور مرکب، سیلندر چندگانه
Compound
ترکیب کردن، آمیختن، همنهشتن، همهشتن، سرشتن، هم نهاد کردن
(مخلوطی از چند چیز که ماهیت اولیه ی خود را از دست می دهند – در مقابل mixture یا مخلوطی که اجزای آن خواص اولیه خود راحفظ می کنند) ترکیب، آمیزه
(زبان شناسی) واژه ی مرکب، همکرد
مرکب، همنهشته، سرشته، آویخته، دارای دو یا چند بخش
(دستور زبان – جمله ی) همپایه
وخیم تر کردن، تشدید کردن، بدتر کردن
(بانکداری – بهره ی پول و بهره ی متعلق به بهره ی آن را) حساب کردن
(با توافق طرفین) حل و فصل کردن، (به ویژه در مورد بدهی) مصالحه کردن، (با پرداخت مبلغی کمتر از مبلغ وام) سرقضیه را هم -آوردن، (باهم) کنار آمدن، با هم ساختن
Compound (2)
محوطه (دارای یک یا چند ساختمان) حصار
Engine
انجین، موتور، کارزا
لوکوموتیو
رجوع شود به fire engine
(قدیمی) وسیله
دستگاه، ابزار
Compound animal
(جانور شناسی) جانور همجوش (توده ای از جانوران که از یک ولد به وجود آمده و به صورت توده نامتمایزی زیست می کنند: مانندمرجان ها)، جانور همهشته
Compound eye
(به ویژه در حشرات) چشم مرکب، چشم چند گانه (دارای چندین چشم که تواما کاری می کنند)
Compound fraction
رجوع شود به complex fraction
Compound fracture
(پزشکی) شکستگی باز (نوعی شکستگی استخوان که در اثر آن استخوان شکسته شده در معرض دید قرار دارد)
Compound interest
(بانکداری) بهره ی چندگانه، ربح مرکب
Compound leaf
(گیاه شناسی) برگ مرکب (برگ مشتمل بر دو یا چند برگچه دارای پایه ی مشترک باشند)
1

 

معنی و مفهوم لغت Compound engine در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Compound engine به فارسی | کاربرد واژه Compound engine | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Compound engine | هم خانواده های کلمه انگلیسی Compound engine | مترادف کلمه Compound engine | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Compound engine | دیکشنری آنلاین Compound engine | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Compound engine در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Compound engine و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Compound engine to PERSIAN
online source for English definitions of Compound engine | synonyms of Compound engine in persian | word origins and etymologies of Compound engine | audio pronunciations of Compound engine | example sentences for Compound engine
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی