Close punctuation persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Close punctuation

(دستور زبان و نقطه گذاری) زیاده روی در نقطه گذاری (در مقایسه با: open punctuation)
Punctuation
(دستور زبان) نقطه گذاری
نشانه های نقطه گذاری
Close
بسته، تنگ، تنگاتنگ، نزدیک به هم، پرپشت، انبوه، خفه، دلگیر، دربسته، محدود کننده، گرفته، دم کرده
تحت مراقبت، پاسداری شده
دور از انظار، منزوی، پنهان
اسرارآمیز، تودار، کم حرف
خسیس، ممسک، کنس، ژگور
(در مورد هوا) گرم و گرفته، (هوای) مانده، (محیط) خفقان آور، پر اختناق
کمیاب، دور از دسترس، محدود
(آواشناسی) واکه ی بسته (مانند: e در واژه ی : eat)
(در مورد لباس و غیره) تنگ، (فرش و پارچه و غیره) ریزبافت 0
(در مورد ریش و غیره) از ته 1
نزدیک، مجاور 2
صمیمی، جون جونی، عزیز، مودت آمیز 3
نزدیک به نسخه ی اصلی، صدیق، دقیق از نزدیک، سختگیرانه، منطقی 4
خلاصه و دقیق، موجز 5
آنچه که حل آن مشکل باشد، آنچه که نتیجه اش مبهم باشد 6
در شرف، نزدیک به
Close (2)
بستن، بسته شدن، مسدود کردن، بندآوردن، هم آمدن، التیام یافتن، جوش خوردن
(مشت را) بستن (clench هم می گویند)
متحد کردن، همبسته کردن، یکپارچه کردن
به پایان رساندن، (معامله را) بستن، تعطیل کردن یا شدن، به توافق رسیدن، به پایان رسیدن
سر سختی کردن، پا فشاری کردن
گرفتن، احاطه کردن
از فاصله ی فی ما بین کاستن
پایان، خاتمه
(قدیمی) برخورد تن به تن
Close (3)
(بیشتر در انگلیس)

 

معنی و مفهوم لغت Close punctuation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Close punctuation به فارسی | کاربرد واژه Close punctuation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Close punctuation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Close punctuation | مترادف کلمه Close punctuation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Close punctuation | دیکشنری آنلاین Close punctuation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Close punctuation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Close punctuation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Close punctuation to PERSIAN
online source for English definitions of Close punctuation | synonyms of Close punctuation in persian | word origins and etymologies of Close punctuation | audio pronunciations of Close punctuation | example sentences for Close punctuation
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی