معنی و ترجمه کلمه انگلیسی clergy به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی clergy به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی clergy به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی clergy به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه clergy

عودآنلاین - مرجع خرید آنلاین عودهای خوشبو هم HEM

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه clergy

ترجمه و معنی فارسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح انگلیسی “clergy” عبارت است از روحانیون

ترجمه و معانی دیگر فارسی کلمه انگلیسی clergy و مترادف و همخانواده های کلمه انگلیسی “clergy” نیز در ذیل به همراه معادل فارسی آنها، برای شما آورده شده است:

  English

 فارسی

  clergy, pastorate, spiritualty

 روحانیون

  chaplain, clergy

 دین یار

  clergy, clergyman, priest, spiritualist, marabout

 روحانی

  clergy

 مردروحانی

  clergy

 کاتوزی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی clergy

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه clergy

پانویس

معنی و مفهوم لغت clergy در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی clergy به فارسی | کاربرد واژه clergy | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه clergy | هم خانواده های کلمه انگلیسی clergy | مترادف کلمه clergy | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت clergy | دیکشنری آنلاین clergy | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه clergy در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر clergy و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word clergy to PERSIAN
online source for English definitions of clergy | synonyms of clergy in persian | word origins and etymologies of clergy | audio pronunciations of clergy | example sentences for clergy.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.