معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Circumspect به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Circumspect به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Circumspect به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Circumspect به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Circumspect

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Circumspect

با تدبیر، پس و پیش نگر، با احتیاط، دوراندیش، پیرانگر، مدبر، با مبالات، ملاحظه کار

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Circumspect

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Circumspect

پانویس

معنی و مفهوم لغت Circumspect در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Circumspect به فارسی | کاربرد واژه Circumspect | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Circumspect | هم خانواده های کلمه انگلیسی Circumspect | مترادف کلمه Circumspect | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Circumspect | دیکشنری آنلاین Circumspect | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Circumspect در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Circumspect و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Circumspect to PERSIAN
online source for English definitions of Circumspect | synonyms of Circumspect in persian | word origins and etymologies of Circumspect | audio pronunciations of Circumspect | example sentences for Circumspect.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.