معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Cigar به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Cigar به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cigar به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Cigar به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cigar

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Cigar

سیگار برگ (به سیگار معمولی می گویند: cigarette)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Cigar

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Cigar

پانویس

معنی و مفهوم لغت Cigar در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cigar به فارسی | کاربرد واژه Cigar | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cigar | هم خانواده های کلمه انگلیسی Cigar | مترادف کلمه Cigar | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Cigar | دیکشنری آنلاین Cigar | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Cigar در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Cigar و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Cigar to PERSIAN
online source for English definitions of Cigar | synonyms of Cigar in persian | word origins and etymologies of Cigar | audio pronunciations of Cigar | example sentences for Cigar.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.