معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Channelize به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Channelize به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Channelize به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Channelize به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Channelize

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Channelize

گذرگاه ایجاد کردن (به ویژه آبراه)، در یک مجرا ریختن، سوق دادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Channelize

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Channelize

پانویس

معنی و مفهوم لغت Channelize در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Channelize به فارسی | کاربرد واژه Channelize | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Channelize | هم خانواده های کلمه انگلیسی Channelize | مترادف کلمه Channelize | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Channelize | دیکشنری آنلاین Channelize | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Channelize در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Channelize و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Channelize to PERSIAN
online source for English definitions of Channelize | synonyms of Channelize in persian | word origins and etymologies of Channelize | audio pronunciations of Channelize | example sentences for Channelize.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.