Chain store persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Chain store

فروشگاه زنجیری (یا زنجیره ای)
Store
انبار کردن، انباشتن، انباردن، اندوختن، ذخیره کردن
(از چیزی) پرکردن یا شدن
(در انبار) به امانت سپردن، با گاژ کردن
محل انبار چیزی بودن، گنجایش داشتن
(کامپیوتر) انبار کردن، (در حافظه ی کامپیوتر) نگهداشتن، (انگلیس) حافظه، انباره
انبار شدن، (در انبار) دوام آوردن، قابل انبارکردن بودن
ذخیره، اندوخته، پس انداز، انباشته، (به ویژه خوراک یا پوشاک یا جنگ افزار – جمع) تجهیزات، ذخایر، ستنج، نهندره، گنجیده
فروشگاه، مغازه، دکان، – فروشی، – خانه
انبار، مخزن، نهادگان، نهشتگاه، نبک 0
فراوانی، وفور، کثرت 1
وابسته به فروشگاه یا دکان، فروشگاهی
Chain
زنجیر، سلسله، مرس
(در جمع) کند و زنجیر، غل و زنجیر، غل
رجوع شود به tire chain
(ابزار زنجیر مانندی که برای اندازه گیری درازا به کار می رود – طول آن : 66 پا یا 1/02 متر – surveyor’s chain هم می گویند) زنجیر مساحی
یک سلسه چیزهای وابسته به هم، زنجیره
شماری فروشگاه یا رستوران و غیره که متعلق به شرکت واحدی باشند
(شیمی) روش اتصال اتم ها در مولکول
زنجیر کردن، غل و زنجیر کردن، مرس کردن
در قید و بند قرار دادن، دست و پا بسته کردن، محدود کردن، مقید کردن 0
قید، محدودیت
Convenience store
خواربار فروشی کوچک (که معمولا در جای سهل الوصول قرار دارد و اغلب اوقات باز است)
Department store
فروشگاه بزرگ، فروشگاه چند بخشی
Dime store
رجوع شود به five-and-ten-cent store
General store
مغازه ای که در آن کالاهای متنوعی با هم (نه در بخش های مجزا) به فروش می رسند، مغازه ی فروش خواربار و اسباب منزل، فروشگاه
Package store

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Chain store

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Chain store

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Chain store در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Chain store به فارسی | کاربرد واژه Chain store | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Chain store | هم خانواده های کلمه انگلیسی Chain store | مترادف کلمه Chain store | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Chain store | دیکشنری آنلاین Chain store | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Chain store در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Chain store و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Chain store to PERSIAN
online source for English definitions of Chain store | synonyms of Chain store in persian | word origins and etymologies of Chain store | audio pronunciations of Chain store | example sentences for Chain store
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی