معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Catcher به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Catcher به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Catcher به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Catcher به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Catcher

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Catcher

(امریکا – بیس بال) کچر، کسی که پشت سر چوگانزن می ایستد و توپ هایی را که، او با چوگان نمی زند می گیرد
Pass
رد شدن، گذشتن، عبور کردن، در نوردیدن، پی سپردن
رد کردن، پاس دادن، (پوکر و غیره) پاس کردن
منتقل شدن، (ملک و غیره) رسیدن
مردن
(زمان) سپری شدن
پایان یافتن، به سرانجام رسیدن، رفع شدن، پشت سر گذاشتن
جلو زدن، سبقت گرفتن
رفتن، منتقل شدن، رسیدن، تبدیل شدن
(دادگاه و قاضی و غیره) حکم دادن، داوری کردن، نظر دادن 0
تصویب کردن یا شدن 1
(در امتحان و غیره) قبول شدن یا کردن 2
جا زدن، (با تقلب و غیره) رد کردن، جعل کردن، قالب کردن یا شدن 3
عبور دادن 4
مرخصی نامه، اجازه ی عبور، جواز ورود (یا خروج)، گذرنامه، پروانه، مجوز 5
بلیط، بلیت 6
گرفتاری، مخمصه، وضع، شرایط 7
قبولی 8
(بازی با توپ) پاس 9
(با make) پرواز، گذر (با هواپیما و غیره) 0
(با make) لاس زدن، (با حرکت یا با چشم و غیره) علامت دادن 1
بیرون دادن (از سوراخ بدن) 2
به حرکت در آوردن (برچیزی)، مالیدن 3
اظهار کردن 4
(ورق بازی را) دستکاری کردن، تردستی کردن، چشم بندی کردن 5
عبور 6
روی دادن، اتفاق افتادن 7
(به فکر و غیره) خطور کردن (رجوع شود به passing)
Pass (2)
گردنه، گذرگاه باریک (میان دو کوه)، دربند، گدوک، گریوه
Pass (3)
مخفف :
گذر، سفردریایی
مسافر
پذیرا، مجهول
Eye-catcher
چشمگیر، جالب توجه، انگشت نما
Brenner Pass
گذرگاه برنر (در کوه های آلپ بین ایتالیا و اتریش)
Chilkoot Pass
گدار چیلکوت (در کوه های راکی مجاور مرز آلاسکا و کانادا)
Donner Pass
گردنه ی دانر (در خاور کالیفرنیا – امریکا)
Forward pass
(فوتبال امریکایی) پاس به جلو
Khyber Pass
گردنه ی خیبر (میان افغانستان و پاکستان)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Catcher

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Catcher

پانویس

معنی و مفهوم لغت Catcher در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Catcher به فارسی | کاربرد واژه Catcher | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Catcher | هم خانواده های کلمه انگلیسی Catcher | مترادف کلمه Catcher | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Catcher | دیکشنری آنلاین Catcher | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Catcher در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Catcher و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Catcher to PERSIAN
online source for English definitions of Catcher | synonyms of Catcher in persian | word origins and etymologies of Catcher | audio pronunciations of Catcher | example sentences for Catcher.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.