Cast iron persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Cast iron

چدن، آهن ریخته
Cast-iron
چدنی، از چدن
محکم، نیرومند
Plant
گیاه (در رده بندی موجودات : Plantae)، گیا، نبات، رستنی
نهال، جوانه، قلمه
علف، سبزی (در برابر: درخت tree و بته یا درختچه herb( )shrub هم می گویند)
ماشین آلات، ابزارگان،وسایل، ماشین، دستگاه، (مدرسه و بیمارستان و غیره) بنا و تجهیزات، کارخانه
(خودمانی) جاسوس، (شخص یا چیزی که برای گیر انداختن یا گول زدن در محلی جا می زنند) آدم کاشته، مامور مخفی، چیز کاشته (برای گول زدن یا به دام انداختن)
جاسوس فرستادن، خبرکش گسیل کردن (با لباس مبدل)، چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن، (چیزی را) عمدا در جایی قراردادن (برای گرفتن مچ کسی یا گمراه کردن)
کاشتن، غرس کردن، قلمه زدن، نهال زدن، کشت کردن
(محکم در زمین) نصب کردن، کار گذاشتن، قرار دادن یا گرفتن
(در مغز خود) جا دادن، جایگزین کردن، (در سر) پروردن 0
(در کلنی یا سرزمین بکر) ساکن شدن، ماوا گزیدن، منزل کردن، برقرار کردن، اسکان دادن 1
دارای جانور (جدید) کردن 2
(ضربه یامشت و غیره) خواباندن، زدن 3
پنهان کردن، مستور کردن، قایم کردن، خاک کردن، دفن کردن
Air plant
رجوع شود به epiphyte
Bee plant
(گیاه شناسی) زنبور گیاه (هر گیاهی که به خاطر بوی خود زنبور را جلب کند به ویژه Cleome serrulata از خانواده ی caper)
Century plant
(گیاه شناسی) گوشخر (Agave americana – بومی نواحی خشک و حاره ی امریکا – برگ های گوشتالو – بین ده تا سی سال یک بار گل می دهد و سپس می میرد)
Compass plant
(گیاه شناسی) قطب نما (Silphium laciniatum) (از خانواده ی composite – بومی دشت های مرکزی شمالی – برگ های آن معمولا درجهت شمالی جنوبی قرار می گیرند)، هر گیاهی که برگ های آن در این جهت قرار گیرد
Gas plant
(گیاه شناسی) علف آهو سفید، گاز گیاه (Dictamnus albus از خانواده ی سداب rue که در شب های گرم گاز اشتعال پذیر از خودمتصاعد می کند)
کارخانه تولید گاز
Ice plant
(گیاه شناسی) یخگیاه (Mesembryanthemum crystallinum از خانواده ی carpetweed)
Jade plant
(گیاه شناسی) ابرون (Crassula argentea از خانواده ی orpine)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Cast iron

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Cast iron

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Cast iron در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Cast iron به فارسی | کاربرد واژه Cast iron | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Cast iron | هم خانواده های کلمه انگلیسی Cast iron | مترادف کلمه Cast iron | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Cast iron | دیکشنری آنلاین Cast iron | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Cast iron در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Cast iron و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Cast iron to PERSIAN
online source for English definitions of Cast iron | synonyms of Cast iron in persian | word origins and etymologies of Cast iron | audio pronunciations of Cast iron | example sentences for Cast iron
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی