Carpenter ant persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Carpenter ant

(جانور شناسی) مور درودگر (جنس Camponotus)
Carpenter
نجار، درودگر، کتگر، سازنده ی خانه های چوبی و کشتی های چوبی
نجاری کردن، با چوب ساختن، کتگری کردن
Ant
(جانورشناسی) مورچه، مور (از تیره ی Formicidae و از حشرات غشا بال : Hymenopteran)
Ant-
پیشوند (قبل از حرف با صدا می آید): معادل -antacid[ anti] Ant (2)
مخفف :
آنتن
واژه ی متضاد
Ant (3)
مخفف :
جنوبگان (قطب جنوب)
واژه ی متضاد
Ant _
پسوند:
(صفت ساز): دارای، نشان دهنده، – کننده [defiant] (اسم ساز): – کننده [accountant] Carpenter bee
(جانور شناسی) زنبور درودگر (زنبورهای تک زی از تیره ی Anthophoridae که چوب را سوراخ می کند و در آن تخم می گذارد)
Ant bear
(جانور شناسی)
خرسک مورچه خوار (Myrmecophaga tridactyla – پستانداری بی دندان و سه انگشتی – بومی امریکای مرکزی وجنوبی)
رجوع شود به aardvark
Ant cow
انواع شته ها و شپشک ها (که مورچه ها از آن شهد و انگم به دست می آورند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Carpenter ant

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Carpenter ant

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Carpenter ant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Carpenter ant به فارسی | کاربرد واژه Carpenter ant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Carpenter ant | هم خانواده های کلمه انگلیسی Carpenter ant | مترادف کلمه Carpenter ant | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Carpenter ant | دیکشنری آنلاین Carpenter ant | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Carpenter ant در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Carpenter ant و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Carpenter ant to PERSIAN
online source for English definitions of Carpenter ant | synonyms of Carpenter ant in persian | word origins and etymologies of Carpenter ant | audio pronunciations of Carpenter ant | example sentences for Carpenter ant
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی