معنی و ترجمه کلمه انگلیسی By به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی By به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی By به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی By به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه By

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه By

واژه ای که برای بیان رابطه به کار می رود: (رابطه ی مکانی) نزد، نزدیک، کنار، (رابطه ی زمانی) طی، در، (بیان جهت حرکت) از طریق،از، از جلو، به سوی، (بیان جهت یا هدف کوشش) به، (بیان وسیله یا عامل) به وسیله ی، با، توسط، (بیان روش) طبق، به، (بیان اجازه) به اجازه ی، (بیان میزان یا مقدار) به میزان
(قید) نزدیک، آماده
(با put) پس انداز کردن
(با move و speed و غیره) گذشتن
By-
پیشوند:
مجاور، نزدیک [bystander] کنار، پس – [bystreet] ثانوی، فرعی [byproduct] By-and-by
درآینده ی نامعلوم، آتی، بالاخره
Evil eye
چشم بد، چشم شور
By-blow
ضربه ی غیرمستقیم
(قدیمی) حرامزاده
By-election
انتخابات ویژه (به خصوص در پارلمان انگلیس پس از مرگ یا کناره گیری یک نماینده)
Go-by
عبور (بدون سلام و علیک یا ادای احترام)، گذشت
Lay-by
بخش گشاد شده ی آبراه که کشتی ها می توانند در آن هم عبور و مرور کنند و هم پهلو بگیرند
خط فرعی یا کناری راه آهن (برای توقف یا بارگیری واگن ها و غیره)
(انگلیس – در جاده ها) بخش عریض شده برای توقف اضطراری
Blow-by-blow
(امریکا) جز به جز، دارای جزئیات
East by north
(قطب نمای دریانوردی) خاور به شمال (11 درجه و 51 دقیقه شمال افق خاوری)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی By

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه By

پانویس

معنی و مفهوم لغت By در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی By به فارسی | کاربرد واژه By | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه By | هم خانواده های کلمه انگلیسی By | مترادف کلمه By | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت By | دیکشنری آنلاین By | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه By در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر By و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word By to PERSIAN
online source for English definitions of By | synonyms of By in persian | word origins and etymologies of By | audio pronunciations of By | example sentences for By.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.