معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Brightness به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Brightness به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Brightness به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Brightness به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Brightness

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Brightness

درخشانی، تابندگی، درخشندگی، فروغ، (رجوع شود به bright)
تیزهوشی
میزان تابناکی رنگ (که مستقل از نوع رنگ و نسبت به تابناکی سفید خالص محاسبه می شود)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Brightness

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Brightness

پانویس

معنی و مفهوم لغت Brightness در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Brightness به فارسی | کاربرد واژه Brightness | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Brightness | هم خانواده های کلمه انگلیسی Brightness | مترادف کلمه Brightness | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Brightness | دیکشنری آنلاین Brightness | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Brightness در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Brightness و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Brightness to PERSIAN
online source for English definitions of Brightness | synonyms of Brightness in persian | word origins and etymologies of Brightness | audio pronunciations of Brightness | example sentences for Brightness.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.