Breach of trust persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Breach of trust

(حقوق) خیانت در امانت
Breach of promise
(حقوق) عهدشکنی، نقض قول، قول شکنی (به ویژه قول ازدواج)، زیر قول خود زدن، خلف وعده
Breach of the peace
(حقوق) ایجاد اختلال در نظم عمومی
Fraudulent
دغلکارانه، فریب آمیز، حقه بازانه، با گوشبری، شیادانه
ساختگی، وانمودین، جعلی
Intent
متوجه، خیره، مشتاقانه، شدید، فربود
مصمم، جدی، پراراده، آهنگیده
قصد، نیت، تصمیم، هدف، منظور، خواسته
رجوع شود به intention
معنی، مفهوم، آرش، چم
(حقوق : وضع روانی و هدف شخص هنگام انجام یا ارتکاب) نیت، مقصود
With
با
در جایی یا برای اداره ای کار کردن
از، درباره ی
در مقایسه با، با همان شرایط
به خوبی …، به همان خوبی که، کاملا مثل
همراه، هم عقیده، یکدل، موافق (با)
در حمایت از، به سود، به نفع، به
از نظر …، برای …
از شدت …، به خاطر … 0
دارای 1
نزد …، تحت سرپرستی … 2
علی رغم، با وجود 3
در جهت، در سوی 4
نسبت به، با درنظر گرفتن، طبق، بنابر 5
با گذشت … 6
همراه (با) 7
نزد، بیش 8

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Breach of trust

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Breach of trust

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Breach of trust در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Breach of trust به فارسی | کاربرد واژه Breach of trust | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Breach of trust | هم خانواده های کلمه انگلیسی Breach of trust | مترادف کلمه Breach of trust | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Breach of trust | دیکشنری آنلاین Breach of trust | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Breach of trust در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Breach of trust و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Breach of trust to PERSIAN
online source for English definitions of Breach of trust | synonyms of Breach of trust in persian | word origins and etymologies of Breach of trust | audio pronunciations of Breach of trust | example sentences for Breach of trust
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی