Boric acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Boric acid

(شیمی) اسید بوریک (ترکیب سفید و بلورینی به فرمول H3BO3)
Boric
(شیمی) دارای بور، وابسته به بور و اکسیدهای آن
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Boric acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Boric acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Boric acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Boric acid به فارسی | کاربرد واژه Boric acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Boric acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Boric acid | مترادف کلمه Boric acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Boric acid | دیکشنری آنلاین Boric acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Boric acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Boric acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Boric acid to PERSIAN
online source for English definitions of Boric acid | synonyms of Boric acid in persian | word origins and etymologies of Boric acid | audio pronunciations of Boric acid | example sentences for Boric acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی