معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Bonjour به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Bonjour به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Bonjour به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Bonjour به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Bonjour

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Bonjour

(فرانسه) روز به خیر، روز خوش، سلام

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Bonjour

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Bonjour

پانویس

معنی و مفهوم لغت Bonjour در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Bonjour به فارسی | کاربرد واژه Bonjour | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Bonjour | هم خانواده های کلمه انگلیسی Bonjour | مترادف کلمه Bonjour | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Bonjour | دیکشنری آنلاین Bonjour | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Bonjour در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Bonjour و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Bonjour to PERSIAN
online source for English definitions of Bonjour | synonyms of Bonjour in persian | word origins and etymologies of Bonjour | audio pronunciations of Bonjour | example sentences for Bonjour.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.