Benzoic acid persian meaning


ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Benzoic acid

(شیمی) اسید بنزوئیک (C6H5COOH)
Benzoic
(قدیمی) مشتق از بنزوئین (benzoin)
Acid
اسید، جوهر
(دارای مزه) تند و سوزنده، ترش، ترشا
اسید مانند، اسیدی
اسیددار
تند و کنایه آمیز، گزنده، نیش دار
(خودمانی) LSD
(خاک) اسیدی (دارای pH میزان کمتر از 7)
ترشرو، بدخلق، بدقلق
حالت اسیدی، ترشی 0
دارای سیلیکا (silica)
Abscisic acid
(شیمی) اسید آب سیسیک (C15H20C4)
Acetic acid
(شیمی) اسید استیک (اسید آلی آبگونه که بی رنگ و ترش است و در سرکه یافت می شود و از آمیزش آن با الکل استر و استات سلولزمی سازند)، جوهر سرکه (به فرمول CH3COOH)
Acid number
عدد اسیدی، شمار ترشایی (شماره ای که میزان اسید آزاد در ترکیبی را نشان می دهد) (acidvalue هم می گویند)
Acid rain
باران اسیدی
Acid rock
نوعی موسیقی راک که در دهه های 0691 و 0791 متداول بود
Acid test
آزمایش محک طلا
آزمون نهایی و اصلی
Acid-fast
(به ویژه در مورد برخی باکتری ها و بافت ها که پس از رنگ شدن رنگ خود را در اثر مجاورت با اسید از دست نمی دهند) مقاوم به اسید،ثابت رنگ (در مجاورت اسید)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Benzoic acid

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Benzoic acid

 


پانویس

معنی و مفهوم لغت Benzoic acid در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Benzoic acid به فارسی | کاربرد واژه Benzoic acid | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Benzoic acid | هم خانواده های کلمه انگلیسی Benzoic acid | مترادف کلمه Benzoic acid | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Benzoic acid | دیکشنری آنلاین Benzoic acid | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Benzoic acid در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Benzoic acid و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Benzoic acid to PERSIAN
online source for English definitions of Benzoic acid | synonyms of Benzoic acid in persian | word origins and etymologies of Benzoic acid | audio pronunciations of Benzoic acid | example sentences for Benzoic acid
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.بازی یادگیری زبان انگلیسی