معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Authorized به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Authorized به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Authorized به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Authorized به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Authorized

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Authorized

مصوب، مجاز، معتبر، روا، مورد تایید و تصدیق، ماذون، دارای اختیار
Authorized Version
ترجمه ی انجیل که در سال 1161 با تصویب و تایید جیمز اول پادشاه انگلیس انجام شد (King James Version هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Authorized

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Authorized

پانویس

معنی و مفهوم لغت Authorized در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Authorized به فارسی | کاربرد واژه Authorized | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Authorized | هم خانواده های کلمه انگلیسی Authorized | مترادف کلمه Authorized | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Authorized | دیکشنری آنلاین Authorized | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Authorized در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Authorized و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Authorized to PERSIAN
online source for English definitions of Authorized | synonyms of Authorized in persian | word origins and etymologies of Authorized | audio pronunciations of Authorized | example sentences for Authorized.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.