معنی و ترجمه کلمه انگلیسی As به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی As به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی As به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی As به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه As

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه As

همان قدر، متساویا
مانند، مثل، همچون
در، با
همان طور که، همان جور
در حین، همان وقت
چون
که
باوجود آن که، علیرغم
هنگامی که، وقتی که
As-
پیشوند: معادل -ad (قبل از s به کار می رود)
As (2)
معیار وزن در روم باستان (معادل حدود دوازده اونس)
سکه ی مسی روم باستان
As (4)
مخفف : (شیمی) آرسنیک
Act
کردار، عمل، کار، کنش، ادا، ژست، فعل، حرکت، رفتار، فریضه
(حقوق) حکم دادگاه، رای مجلس شورا، قانون، مصوبه، متن قانون، حکم، لایحه، سند
(در تئاتر و اپرا) بخش، پرده
(در برنامه های چند نمایشی) هر یک از نمایش ها
وانمود، تظاهر
رل بازی کردن، نقش ایفا کردن، ادای کسی را در آوردن، بازی در آوردن، فیلم بازی کردن، تظاهر کردن، نمایش دادن، وانمود کردن
رفتار کردن، اقدام کردن، دست به کار شدن، عمل کردن
کار چیزی را کردن، به مثابه چیزی بودن
جانشین یا نماینده بودن 0
اثر کردن
Inasmuch as
نظر به اینکه، چون، زیرا
آنقدر که، تا حدی که
Re-act
دوباره کردن یا انجام دادن، دوباره عمل کردن
Riot Act
(انگلیس – قانون مصوبه ی 5171) ممنوعیت گردهمایی بیش از دوازده نفر (اگر مخل نظم عمومی بشوند)
Stamp Act

5671)
Volstead Act
(امریکا – 9191 تا 3391) قانون منع فروش مشروبات الکلی
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی As

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه As

پانویس

معنی و مفهوم لغت As در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی As به فارسی | کاربرد واژه As | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه As | هم خانواده های کلمه انگلیسی As | مترادف کلمه As | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت As | دیکشنری آنلاین As | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه As در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر As و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word As to PERSIAN
online source for English definitions of As | synonyms of As in persian | word origins and etymologies of As | audio pronunciations of As | example sentences for As.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.