Arctic fox persian meaning

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Arctic fox

(جانورشناسی) روباه شمالگان (Alopex lagopus) که پوست آن در زمستان سفید و در تابستان دودی رنگ است (رجوع شود به blue fox)
Arctic
وابسته به قطب شمال و بخش های اطراف آن، شمالگان، شمالگانی، قطبی
بسیار سرد، منجمد، یخزده
Fox
(جانورشناسی) روباه (جنس های Vulpes و Urocyon)
خز روباه، پوست روباه
آدم روباه صفت، محیل، حیله گر، فریبکار،دغلکار، نیرنگ باز
(امریکا – خودمانی) زن دلربا، شهوت انگیز، هوس انگیز
(به ویژه آبجو) از راه تخمیر ترش مزه کردن، ترشیدن، ترشاندن
(صفحه ی کتاب و غیره) دارای لکه های زرد و قهوه ای کردن یا شدن (مثلا در اثر کهنگی)، زرد و رنگ رفته شدن
حیله گری کردن، روبه صفتی کردن، فریب دادن، نیرنگ زدن
گیج کردن، عاجز کردن، مات و مبهوت کردن
(رویه ی کفش، چکمه و غیره را) تعمیر کردن، پینه دوزی کردن 0
(مهجور) مست کردن
Fox (2)
قبیله ی سرخپوستان فاکس که در ایالت ایوا زندگی می کنند
سرخپوست فاکس
زبان فاکس
Fox (3)
چارلز جیمز فاکس (دولتمرد و سخنور انگلیسی)
Arctic Archipelago
مجمع الجزایر قطب شمال، آبخست گروه شمالگان (جزایر شمال کانادا)
Arctic char
(جانورشناسی) ماهی قزل آلای شمال کانادا و آلاسکا (Salvelinus alpinus)
Arctic Circle
دایره ی (مدار) قطب شمال، مدار شمالگان (با خط استوا موازی و 66 درجه و 43 دقیقه شمال آن است)
Arctic Ocean
اقیانوس منجمد شمالی، اقیانوس شمالگان (که در شمال مدار شمالگان قرار دارد)
Blue fox
روباه آب فام (که بومی سرزمین های قطبی است و در برخی فصول رنگ آن خاکستری متمایل به آبی می شود)، خز این جانور و انواع مشابه آن
1

 

معنی و مفهوم لغت Arctic fox در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Arctic fox به فارسی | کاربرد واژه Arctic fox | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Arctic fox | هم خانواده های کلمه انگلیسی Arctic fox | مترادف کلمه Arctic fox | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Arctic fox | دیکشنری آنلاین Arctic fox | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Arctic fox در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Arctic fox و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Arctic fox to PERSIAN
online source for English definitions of Arctic fox | synonyms of Arctic fox in persian | word origins and etymologies of Arctic fox | audio pronunciations of Arctic fox | example sentences for Arctic fox
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.

بازی یادگیری زبان انگلیسی