معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Apex به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Apex به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Apex به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Apex به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Apex

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Apex

بالاترین نقطه، فرازینگاه، قله، راس، تارک، سر
نوک، باریک گاه
اوج، (از نظر علاقه یا هیجان یا کیفیت و غیره) بالاترین مرحله

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Apex

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Apex

پانویس

معنی و مفهوم لغت Apex در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Apex به فارسی | کاربرد واژه Apex | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Apex | هم خانواده های کلمه انگلیسی Apex | مترادف کلمه Apex | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Apex | دیکشنری آنلاین Apex | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Apex در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Apex و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Apex to PERSIAN
online source for English definitions of Apex | synonyms of Apex in persian | word origins and etymologies of Apex | audio pronunciations of Apex | example sentences for Apex.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.