معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Antiaircraft به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Antiaircraft به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Antiaircraft به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Antiaircraft به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Antiaircraft

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Antiaircraft

(ارتش) ضد هوایی، پدافند هوایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Antiaircraft

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Antiaircraft

پانویس

معنی و مفهوم لغت Antiaircraft در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Antiaircraft به فارسی | کاربرد واژه Antiaircraft | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Antiaircraft | هم خانواده های کلمه انگلیسی Antiaircraft | مترادف کلمه Antiaircraft | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Antiaircraft | دیکشنری آنلاین Antiaircraft | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Antiaircraft در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Antiaircraft و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Antiaircraft to PERSIAN
online source for English definitions of Antiaircraft | synonyms of Antiaircraft in persian | word origins and etymologies of Antiaircraft | audio pronunciations of Antiaircraft | example sentences for Antiaircraft.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.