معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Anglo-Norman به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Anglo-Norman به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Anglo-Norman به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Anglo-Norman به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Anglo-Norman

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Anglo-Norman

انگلیسی و نورمانی
وابسته به نورمان ها در انگلیس و زبان آنها
زبان انگلونرمان (که آمیزه ای از انگلیسی و فرانسوی بود)
نورمان هایی که به انگلیس کوچ کردند

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Anglo-Norman

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Anglo-Norman

پانویس

معنی و مفهوم لغت Anglo-Norman در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Anglo-Norman به فارسی | کاربرد واژه Anglo-Norman | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Anglo-Norman | هم خانواده های کلمه انگلیسی Anglo-Norman | مترادف کلمه Anglo-Norman | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Anglo-Norman | دیکشنری آنلاین Anglo-Norman | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Anglo-Norman در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Anglo-Norman و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Anglo-Norman to PERSIAN
online source for English definitions of Anglo-Norman | synonyms of Anglo-Norman in persian | word origins and etymologies of Anglo-Norman | audio pronunciations of Anglo-Norman | example sentences for Anglo-Norman.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.