معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Alive به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Alive به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Alive به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Alive به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Alive

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Alive

زنده، در قید حیات، روشن، خاموش نشده
موجود، پابرجا
سرزنده، سرحال، فعال، با روح، حساس، پر انرژی، پر جنب و جوش، بشاش، مطرح، بر سر زبان

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Alive

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Alive

پانویس

معنی و مفهوم لغت Alive در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Alive به فارسی | کاربرد واژه Alive | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Alive | هم خانواده های کلمه انگلیسی Alive | مترادف کلمه Alive | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Alive | دیکشنری آنلاین Alive | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Alive در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Alive و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Alive to PERSIAN
online source for English definitions of Alive | synonyms of Alive in persian | word origins and etymologies of Alive | audio pronunciations of Alive | example sentences for Alive.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.