معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aivatrix به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aivatrix به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aivatrix به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aivatrix به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aivatrix

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aivatrix

خلبان زن، زن هوانورد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aivatrix

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aivatrix

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aivatrix در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aivatrix به فارسی | کاربرد واژه Aivatrix | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aivatrix | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aivatrix | مترادف کلمه Aivatrix | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aivatrix | دیکشنری آنلاین Aivatrix | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aivatrix در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aivatrix و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aivatrix to PERSIAN
online source for English definitions of Aivatrix | synonyms of Aivatrix in persian | word origins and etymologies of Aivatrix | audio pronunciations of Aivatrix | example sentences for Aivatrix.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.