معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Airfoil به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Airfoil به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Airfoil به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Airfoil به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Airfoil

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Airfoil

برگه ی هوابر، شهپر، بال واره، دوک واره (تیغه های مسطح یا خمیده مثل بال به ویژه برای کنترل حرکت هواپیما در هوا)
سطح بال مانند برای حفظ تعادل به هنگام سرعت

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Airfoil

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Airfoil

پانویس

معنی و مفهوم لغت Airfoil در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Airfoil به فارسی | کاربرد واژه Airfoil | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Airfoil | هم خانواده های کلمه انگلیسی Airfoil | مترادف کلمه Airfoil | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Airfoil | دیکشنری آنلاین Airfoil | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Airfoil در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Airfoil و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Airfoil to PERSIAN
online source for English definitions of Airfoil | synonyms of Airfoil in persian | word origins and etymologies of Airfoil | audio pronunciations of Airfoil | example sentences for Airfoil.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.