معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aircheck به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aircheck به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aircheck به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aircheck به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aircheck

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aircheck

(رادیو) ضبط برنامه (به ویژه برنامه ی موسیقی)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aircheck

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aircheck

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aircheck در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aircheck به فارسی | کاربرد واژه Aircheck | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aircheck | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aircheck | مترادف کلمه Aircheck | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aircheck | دیکشنری آنلاین Aircheck | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aircheck در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aircheck و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aircheck to PERSIAN
online source for English definitions of Aircheck | synonyms of Aircheck in persian | word origins and etymologies of Aircheck | audio pronunciations of Aircheck | example sentences for Aircheck.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.