معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Air plant به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Air plant به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air plant به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Air plant به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air plant

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Air plant

رجوع شود به epiphyte
Plant
گیاه (در رده بندی موجودات : Plantae)، گیا، نبات، رستنی
نهال، جوانه، قلمه
علف، سبزی (در برابر: درخت tree و بته یا درختچه herb( )shrub هم می گویند)
ماشین آلات، ابزارگان،وسایل، ماشین، دستگاه، (مدرسه و بیمارستان و غیره) بنا و تجهیزات، کارخانه
(خودمانی) جاسوس، (شخص یا چیزی که برای گیر انداختن یا گول زدن در محلی جا می زنند) آدم کاشته، مامور مخفی، چیز کاشته (برای گول زدن یا به دام انداختن)
جاسوس فرستادن، خبرکش گسیل کردن (با لباس مبدل)، چیزی را به طور سری در جایی قرار دادن، (چیزی را) عمدا در جایی قراردادن (برای گرفتن مچ کسی یا گمراه کردن)
کاشتن، غرس کردن، قلمه زدن، نهال زدن، کشت کردن
(محکم در زمین) نصب کردن، کار گذاشتن، قرار دادن یا گرفتن
(در مغز خود) جا دادن، جایگزین کردن، (در سر) پروردن 0
(در کلنی یا سرزمین بکر) ساکن شدن، ماوا گزیدن، منزل کردن، برقرار کردن، اسکان دادن 1
دارای جانور (جدید) کردن 2
(ضربه یامشت و غیره) خواباندن، زدن 3
پنهان کردن، مستور کردن، قایم کردن، خاک کردن، دفن کردن
Air
هوا
(در مورد تایر) باد
ظاهر، نما، محیط
ظاهر یا حالت شخص
(جمع) افاده
بیان
هوایی، با هواپیما
رجوع شود به air conditioning
آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا 0
هوایی 1
هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن 2
اعلام کردن 3
(توسط رادیو و تلویزیون) پخش کردن
Bee plant
(گیاه شناسی) زنبور گیاه (هر گیاهی که به خاطر بوی خود زنبور را جلب کند به ویژه Cleome serrulata از خانواده ی caper)
Century plant
(گیاه شناسی) گوشخر (Agave americana – بومی نواحی خشک و حاره ی امریکا – برگ های گوشتالو – بین ده تا سی سال یک بار گل می دهد و سپس می میرد)
Compass plant
(گیاه شناسی) قطب نما (Silphium laciniatum) (از خانواده ی composite – بومی دشت های مرکزی شمالی – برگ های آن معمولا درجهت شمالی جنوبی قرار می گیرند)، هر گیاهی که برگ های آن در این جهت قرار گیرد

(گیاه شناسی) علف آهو سفید، گاز گیاه (Dictamnus albus از خانواده ی سداب rue که در شب های گرم گاز اشتعال پذیر از خودمتصاعد می کند)
کارخانه تولید گاز
Ice plant
(گیاه شناسی) یخگیاه (Mesembryanthemum crystallinum از خانواده ی carpetweed)
Jade plant
(گیاه شناسی) ابرون (Crassula argentea از خانواده ی orpine)
Musk plant
(گیاه شناسی) مشک گیاه (Mimulus moschatus از خانواده ی figwort که بومی امریکای شمالی است)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Air plant

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Air plant

پانویس

معنی و مفهوم لغت Air plant در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air plant به فارسی | کاربرد واژه Air plant | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air plant | هم خانواده های کلمه انگلیسی Air plant | مترادف کلمه Air plant | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Air plant | دیکشنری آنلاین Air plant | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Air plant در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Air plant و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Air plant to PERSIAN
online source for English definitions of Air plant | synonyms of Air plant in persian | word origins and etymologies of Air plant | audio pronunciations of Air plant | example sentences for Air plant.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.