معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Air lock به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Air lock به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air lock به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Air lock به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air lock

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Air lock

حباب هوا (که موجب اختلال جریان آب و غیره در لوله می شود)، هوابند، هوانه
(مکانیک) صندوقه ی برونی
Lock
قفل، بش، کلون، اسکندان
قفل کردن یا شدن، کلون کردن، چفت و بست کردن یا شدن
گیر، گرفتگی، درگیر شدن، گرفتار شدن
(کانال و رودخانه ی قابل کشتیرانی) سد متحرک، رود بند، آبراه بند، بند، آب بند، مجهز به آب بند کردن، دارای آبراه بند کردن
سوزن گلنگدن (اسبابی که گلوله را منفجر می کند) (gunlock و matchlock هم می گویند)، چخماق
رجوع شود به air lock
(کشتی گیری) قفل،قفل کردن، محکم گرفتن
(مجازی – با: up یا out یا in) زندان کردن، حبس کردن، (در جای بسته) محدود کردن
(به ویژه دست و پا و غیره) گرفتن، در هم کردن، در هم گره کردن 0
تنگ در آغوش گرفتن، بغل کردن 1
(اتومبیل – ترمز یا دنده و غیره) گیر کردن، در هم قفل شدن یا کردن 2
در جا یا موقعیت ثابت قرار دادن 3
(در برخی دستگاه ها و ابزار) ضامن، بندان 4
رد شدن یا رد کردن کشتی از آب بند 5
محکم بستن، تنگ بستن، جفت شدن، چفت شدن
Lock (2)
حلقه ی گیسو، تاب گیسو، طره ی گیسو، کاکل، کلاله
(جمع – شعر قدیم) گیسو، زلف، موی سر
یک گلوله پشم یا پنبه
Air
هوا
(در مورد تایر) باد
ظاهر، نما، محیط
ظاهر یا حالت شخص
(جمع) افاده
بیان
هوایی، با هواپیما
رجوع شود به air conditioning
آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا 0
هوایی 1
هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن 2
اعلام کردن 3

Combination lock
قفل رمزدار، قفل بی کلید
Lock step
(ارتش – قدم رو) پابه پا راه رفتن، قدم رو همگام (مثلا هنگام رژه)
Lock stitch
(خیاطی) کوک زنجیری
Percussion lock
(تفنگ و غیره) ماشه ی دنگی، ماشه ی کوبشی
Scalp lock
(بخشی از موی سر که سرخپوستان می گذاشتند خیلی بلند شود) کاکل
Spring lock
قفل فنردار
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Air lock

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Air lock

پانویس

معنی و مفهوم لغت Air lock در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air lock به فارسی | کاربرد واژه Air lock | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air lock | هم خانواده های کلمه انگلیسی Air lock | مترادف کلمه Air lock | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Air lock | دیکشنری آنلاین Air lock | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Air lock در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Air lock و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Air lock to PERSIAN
online source for English definitions of Air lock | synonyms of Air lock in persian | word origins and etymologies of Air lock | audio pronunciations of Air lock | example sentences for Air lock.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.