معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Air jacket به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Air jacket به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air jacket به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Air jacket به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air jacket

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Air jacket

محفظه ی پر از هوا (بیشتر برای کنترل انتقال حرارت)، عایق هوایی
Jacket
(از ریشه ی عربی)
کت، نیم تنه، (نظامی) فرنج
پوشش برونی، جلد، پوشنه، رو پوش، رویه، روی گیر، پوشینه
روکش کتاب (dust jacket هم می گویند)
جلد صفحه ی گرامافون
(فشنگ) غلاف (که پس از تیر اندازی می شود: پوکه)، پوسته
(روکش و عایق لوله ی آب گرم و دیگ بخار) لوله پوش،دیگ پوش
(سیب زمینی و غیره) پوست
پاکت بزرگ، پوشه، جلد پرونده
با کت پوشاندن، کت به تن کردن 0
(با عایق یاپوشنه و غیره) پوشاندن، پوشش دار کردن، روکش دار کردن
Air
هوا
(در مورد تایر) باد
ظاهر، نما، محیط
ظاهر یا حالت شخص
(جمع) افاده
بیان
هوایی، با هواپیما
رجوع شود به air conditioning
آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا 0
هوایی 1
هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن 2
اعلام کردن 3
(توسط رادیو و تلویزیون) پخش کردن
Battle jacket
نیم تنه ی نظامی، فرنج
Bed jacket
بالاپوش گشاد زنانه که در سرما روی لباس خواب می پوشند
Bush jacket
پالتوی کمربنددار کوتاه که تا کپل می رسد و جیب های آن دکمه دارد، کت صحرایی (bush coat هم می گویند)
Dinner jacket
لباس رسمی، کت رسمی (tuxedo jacket هم می گویند)

روکش کتاب (dust wrapper و dust cover هم می گویند)
(روکش کاغذی یا پلاستیکی صفحه ی گرامافون و غیره) روکش
Eton jacket
نیم تنه کوتاه پسرانه
Hacking jacket
کت سوارکاری، کت اسب سواری
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Air jacket

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Air jacket

پانویس

معنی و مفهوم لغت Air jacket در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air jacket به فارسی | کاربرد واژه Air jacket | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air jacket | هم خانواده های کلمه انگلیسی Air jacket | مترادف کلمه Air jacket | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Air jacket | دیکشنری آنلاین Air jacket | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Air jacket در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Air jacket و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Air jacket to PERSIAN
online source for English definitions of Air jacket | synonyms of Air jacket in persian | word origins and etymologies of Air jacket | audio pronunciations of Air jacket | example sentences for Air jacket.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.