معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Air hole به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Air hole

منفذ، سوراخ
سوراخی در سطح آب های یخزده
رجوع شود به air pocket
Hole
سوراخ، چال، چاله، کاواکی، کندک
(امریکا – معمولا بخشی از نام یک محل) غار، خلیج، شاخابه
(آمریکا – محل گود رودخانه برای شنا مانند هفت حوض شمال تهران) حوض
کنام، لانه، سوراخ جانور، شبگاه، شبکند
(مجازی) جای کوچک و تاریک، بیغوله، دخمه
روزن، روزنه، درز، رخنه، برین، شکاف
(پارچه و جامه) پاره شدگی، سوراخ
عیب، خدشه، کاستی، نقص، کمبود، نقطه ی ضعف، نارسایی
(پوکر امریکایی یا stud) ورق بسته در روی میز 0
(عامیانه) مخمصه، وضع بد، وضع خجلت آور، محضور 1
(ورزش گلف) سوراخ (که گوی را در آن می رانند)، چمن اطراف هر سوراخ، بخشی از زمین گلف، خان 2
سوراخ کردن (یا کندن) 3
در سوراخ راندن، در سوراخ گذاشتن 4
کندن (و سوراخ کردن)
Air
هوا
(در مورد تایر) باد
ظاهر، نما، محیط
ظاهر یا حالت شخص
(جمع) افاده
بیان
هوایی، با هواپیما
رجوع شود به air conditioning
آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا 0
هوایی 1
هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن 2
اعلام کردن 3
(توسط رادیو و تلویزیون) پخش کردن
Black hole
(نجوم) سیه سوراخ، سوراخ سیاه (سوراخ فرضی که باقیمانده ی ستاره ی عظیم فروریخته ای بوده و به واسطه ی نیروی جاذبه ی شدیدهمه چیز حتی نور را به داخل خود می کشد)
Bolt-hole

راه فرار، مفر
پنهانگاه، نهانگاه خلوتگاه (bolthole هم می نویسند)
Hidy-hole
(انگلیسی – عامیانه)
مخفیگاه، نهانگاه، پنهانگاه
خلوتگاه، آسودگاه
Hole saw
(استوانه ی توخالی که لبه ی آن دندانه دارد و برای اره کردن سوراخ گرد یا دایره بکار می رود) اره ی استوانه ای، اره ی گردبر، اره ی ماری، اره ی نوکی
Nineteenth hole
(امریکا- عامیانه) محل گردهمایی و عیش و نوش بازیکنان ورزش گلف
Shot hole
(سوراخی که مته می کنند و در آن مواد منفجره قرار می دهند) سوراخ انفجار
سوراخ الوار (که توسط حشرات ایجاد می شود)
Swimming hole
(امریکا) چاله ی شنا، چاله هرز (گودی بستر رود یا استخر طبیعی مناسب برای شنا کردن)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Air hole

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Air hole

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Air hole در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air hole به فارسی | کاربرد واژه Air hole | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air hole | هم خانواده های کلمه انگلیسی Air hole | مترادف کلمه Air hole | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Air hole | دیکشنری آنلاین Air hole | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Air hole در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Air hole و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Air hole to PERSIAN
online source for English definitions of Air hole | synonyms of Air hole in persian | word origins and etymologies of Air hole | audio pronunciations of Air hole | example sentences for Air hole.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.