معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Air brake به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Air brake به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air brake به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Air brake به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air brake

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Air brake

(اتومبیل و غیره) ترمز کمپرسی، ترمز بادی
Brake
ترمز، لگام، کندساز، وایستانک
ترمز کردن، وایستادن، وایستاندن
هرچیز مخل یا کند کننده، کند کردن
(زدن کنف و کتان) شانه، کلوخ شکن، چنگک کلوخ شکن، (مکانیک) دسته، اهرم، (فلزکاری) دستگاهی که با آن حاشیه ی ورق آهن راکج می کنند یا تو می گذارند
(مهجور) رجوع شود به the rack
سد، مانع
Brake (4)
(گیاه شناسی) سرخس زبر (جنس Pteris تیره ی Polypodiaceae)
Brake (5)
بته زار، جای پوشیده از بته و درختچه، بیشه
Brake (6)
(قدیمی) زمان گذشته ی فعل : break
Air
هوا
(در مورد تایر) باد
ظاهر، نما، محیط
ظاهر یا حالت شخص
(جمع) افاده
بیان
هوایی، با هواپیما
رجوع شود به air conditioning
آهنگ، تصنیف، نغمه، نوا 0
هوایی 1
هوا دادن، باد دادن، خشکاندن، در معرض هوا قرار دادن یا قرار گرفتن 2
اعلام کردن 3
(توسط رادیو و تلویزیون) پخش کردن
Brake band
تسمه ی ایستاگر، تسمه ترمز، باند ترمز، لقمه ترمز
Brake drum
کاسه ترمز، کاسه ی ترمز
Brake horsepower
توان راستین، قدرت حقیقی، قدرت مفید
Brake lining

1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Air brake

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Air brake

پانویس

معنی و مفهوم لغت Air brake در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Air brake به فارسی | کاربرد واژه Air brake | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Air brake | هم خانواده های کلمه انگلیسی Air brake | مترادف کلمه Air brake | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Air brake | دیکشنری آنلاین Air brake | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Air brake در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Air brake و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Air brake to PERSIAN
online source for English definitions of Air brake | synonyms of Air brake in persian | word origins and etymologies of Air brake | audio pronunciations of Air brake | example sentences for Air brake.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.