معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ahura Mazda به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ahura Mazda به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ahura Mazda به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ahura Mazda به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ahura Mazda

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Ahura Mazda

(فارسی) اهورامزدا (Ormazd هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Ahura Mazda

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Ahura Mazda

پانویس

معنی و مفهوم لغت Ahura Mazda در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ahura Mazda به فارسی | کاربرد واژه Ahura Mazda | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ahura Mazda | هم خانواده های کلمه انگلیسی Ahura Mazda | مترادف کلمه Ahura Mazda | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Ahura Mazda | دیکشنری آنلاین Ahura Mazda | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Ahura Mazda در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Ahura Mazda و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Ahura Mazda to PERSIAN
online source for English definitions of Ahura Mazda | synonyms of Ahura Mazda in persian | word origins and etymologies of Ahura Mazda | audio pronunciations of Ahura Mazda | example sentences for Ahura Mazda.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.