معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Ahistoric به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Ahistoric به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ahistoric به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Ahistoric به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ahistoric

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Ahistoric

غیر تاریخی، ذکر نشده در تاریخ (ahistorical هم می گویند)

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Ahistoric

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Ahistoric

پانویس

معنی و مفهوم لغت Ahistoric در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Ahistoric به فارسی | کاربرد واژه Ahistoric | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Ahistoric | هم خانواده های کلمه انگلیسی Ahistoric | مترادف کلمه Ahistoric | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Ahistoric | دیکشنری آنلاین Ahistoric | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Ahistoric در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Ahistoric و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Ahistoric to PERSIAN
online source for English definitions of Ahistoric | synonyms of Ahistoric in persian | word origins and etymologies of Ahistoric | audio pronunciations of Ahistoric | example sentences for Ahistoric.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.