معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agro- به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agro- به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agro- به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agro- به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agro-

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agro-

پیشوند: زمین، ارض، خاک (رجوع شود به -agrology[ )agri]

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agro-

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agro-

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agro- در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agro- به فارسی | کاربرد واژه Agro- | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agro- | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agro- | مترادف کلمه Agro- | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agro- | دیکشنری آنلاین Agro- | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agro- در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agro- و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agro- to PERSIAN
online source for English definitions of Agro- | synonyms of Agro- in persian | word origins and etymologies of Agro- | audio pronunciations of Agro- | example sentences for Agro-.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.