معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agreement به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agreement

موافقت، قبولی، توافق، همداستانی، سازگاری، سازواری، همدلی، سازش
موافقتنامه، تفاهم نامه، سازشنامه
(دستور زبان) همخوانی از نظر صرفی
قرارداد
Letter
(الفبا) حرف، وات
نامه، مراسله، مکتوب
(معمولا جمع) اوراق، مدارک، اعتبار نامه ها
(جمع) ادبیات 5 – دانشمندی، علم
لفظ، نص، کلام، متن
معنی تحت اللفظی
(امریکا) حرف اول نام مدرسه یا دانشگاه که روی پارچه دوخته شده و به قهرمانان جایزه داده می شود(معمولا روی کاپشن خود می دوزند)، این جایزه را به دست آوردن
حرف چاپی 0
حروف الفبا را نوشتن، وات نگاری کردن، (باحروف الفبا)زینت یا مشخص کردن 1
(با حروف) دستنویس کردن، نگاشتن
Letter (2)
کرایه دهنده، موجر، اجاره دهنده
Gentlemen’s agreement
توافق جوانمردانه، قول جوانمردانه، قول شرف، تعهد شفاهی
(در مورد تبعیض نژادی و غیره) تبانی ،توافق شفاهی
Air letter
نامه ی هوایی تمبردار
رجوع شود به aerogramme
Black letter
(چاپ و حروفچینی) حروف بزرگ تزیینی (Gothic و Old English هم می گویند)
Block letter
(حروف الفبا) حرف درشت و ساده (چاپی یا دستنویس)
Capital letter
حرف بزرگ (A در مقایسه با a که حرف کوچک است و B در مقایسه با b و غیره)
Chain letter
نامه ی زنجیری (که دریافت کننده برای جلوگیری از بدیمنی باید رونوشت کرده و برای دیگران بفرستد)
Covering letter
نامه توضیحی، نامه وابسته
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agreement

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agreement

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Agreement در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agreement به فارسی | کاربرد واژه Agreement | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agreement | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agreement | مترادف کلمه Agreement | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agreement | دیکشنری آنلاین Agreement | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agreement در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agreement و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agreement to PERSIAN
online source for English definitions of Agreement | synonyms of Agreement in persian | word origins and etymologies of Agreement | audio pronunciations of Agreement | example sentences for Agreement.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.