معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agrapha به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agrapha به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agrapha به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agrapha به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agrapha

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agrapha

روایات منتسب به حضرت عیسی که در انجیل نیامده است

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agrapha

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agrapha

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agrapha در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agrapha به فارسی | کاربرد واژه Agrapha | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agrapha | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agrapha | مترادف کلمه Agrapha | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agrapha | دیکشنری آنلاین Agrapha | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agrapha در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agrapha و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agrapha to PERSIAN
online source for English definitions of Agrapha | synonyms of Agrapha in persian | word origins and etymologies of Agrapha | audio pronunciations of Agrapha | example sentences for Agrapha.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.