معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agonizing به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agonizing به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonizing به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agonizing به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonizing

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agonizing

دردناک، رنج اور
Death
مرگ، فوت، وفات، موت، اجل
تلف شدن زندگی، مرگ و میر
(حرف بزرگ) تجسم مرگ به صورت اسکلتی سیاه پوش که داس در دست دارد، عزرائیل
نابودی، تباهی، از میان رفتن
موجب مرگ، مرگ آفرین
مرگ مانند، مرگسان
قتل، خونریزی، اعدام
(مهجور) هر بیماری همه کش، مرگی
To
به، به سوی، به طرف، به جهت، به سمت، به صوب، جانب
بر
تا، تاسرحد
در، درسوی
برای، به منظور
در معرض، در برابر
در نظر (من یا شما و غیره)، برای (من و شما و غیره)
همراه، با، همراه با موسیقی
برابر با (( ا )) در فارسی، مال 0
از 1
در، در هر 2
زی 3
با 4
نشان مصدر فعل : – کردن 5
در نزدیکی، در مجاورت، نزدیک، شاهد
To-
(مهجور) پیشوند: بسیار، کاملا
Black Death
طاعون خیارکی (که در قرن چهاردهم در آسیا و اروپا شایع شد)، سیاه مرگ
Brain death
از کار افتادن مغز و کلیه ی فعالیت های مغزی (در برخی از کشورها مرگ قانونی تلقی می شود)، مرگ مغزی
Civil death
(حقوق – در سابق) محرومیت از کلیه ی حقوق مدنی (به خاطر خیانت به میهن یا یاغیگری)
Crib death

Death bell
ناقوس مرگ (به صدا درآوردن زنگ کلیسا به نشان مرگ شخص) (death knell هم می گویند)
Death cap
(گیاه شناسی) کلاهک مرگ (نوعی قارچ آمانیتا: Amanita phaloides که بسیار زهرین است) (death cup هم می گویند)
1

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agonizing

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agonizing

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agonizing در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonizing به فارسی | کاربرد واژه Agonizing | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonizing | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agonizing | مترادف کلمه Agonizing | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agonizing | دیکشنری آنلاین Agonizing | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agonizing در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agonizing و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agonizing to PERSIAN
online source for English definitions of Agonizing | synonyms of Agonizing in persian | word origins and etymologies of Agonizing | audio pronunciations of Agonizing | example sentences for Agonizing.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.