معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agonize به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agonize به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonize به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agonize به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonize

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agonize

کشمکش کردن، در تب و تاب بودن، به خود پیچیدن، در تکاپو بودن، رنج بردن، درد کشیدن، جان کندن
رنج دادن، زجر دادن، شکنجه دادن، عذاب دادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agonize

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agonize

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agonize در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonize به فارسی | کاربرد واژه Agonize | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonize | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agonize | مترادف کلمه Agonize | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agonize | دیکشنری آنلاین Agonize | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agonize در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agonize و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agonize to PERSIAN
online source for English definitions of Agonize | synonyms of Agonize in persian | word origins and etymologies of Agonize | audio pronunciations of Agonize | example sentences for Agonize.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.