معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agonistical به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agonistical به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonistical به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agonistical به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonistical

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agonistical

وابسته به مسابقه های باستانی یونان، تقلاامیز، جدلی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agonistical

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agonistical

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agonistical در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonistical به فارسی | کاربرد واژه Agonistical | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonistical | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agonistical | مترادف کلمه Agonistical | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agonistical | دیکشنری آنلاین Agonistical | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agonistical در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agonistical و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agonistical to PERSIAN
online source for English definitions of Agonistical | synonyms of Agonistical in persian | word origins and etymologies of Agonistical | audio pronunciations of Agonistical | example sentences for Agonistical.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.