معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agonal به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agonal به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonal به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agonal به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonal

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agonal

وابسته به سکرات موت، وابسته به جان کندن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agonal

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agonal

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agonal در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agonal به فارسی | کاربرد واژه Agonal | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agonal | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agonal | مترادف کلمه Agonal | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agonal | دیکشنری آنلاین Agonal | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agonal در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agonal و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agonal to PERSIAN
online source for English definitions of Agonal | synonyms of Agonal in persian | word origins and etymologies of Agonal | audio pronunciations of Agonal | example sentences for Agonal.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.