معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agon به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agon به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agon به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agon به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agon

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agon

(یونان کهن)
مسابقه (ادبی یا ورزشی و غیره)
(نمایشنامه های یونان کهن) کشمکش شخصیت ها

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agon

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agon

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agon در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agon به فارسی | کاربرد واژه Agon | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agon | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agon | مترادف کلمه Agon | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agon | دیکشنری آنلاین Agon | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agon در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agon و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agon to PERSIAN
online source for English definitions of Agon | synonyms of Agon in persian | word origins and etymologies of Agon | audio pronunciations of Agon | example sentences for Agon.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.