معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agnostic به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agnostic

(فلسفه و الهیات – کسی که معتقد است فکر انسانی قادر نیست به طور مسلم بداند که خدا هست و آیا اصلا ماورای پدیده های مادی چیزدیگری وجود دارد یا نه) نمی دانم کیش، تجاهل گرای، وابسته به تجاهل گرایی

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agnostic

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agnostic

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Agnostic در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agnostic به فارسی | کاربرد واژه Agnostic | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agnostic | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agnostic | مترادف کلمه Agnostic | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agnostic | دیکشنری آنلاین Agnostic | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agnostic در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agnostic و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agnostic to PERSIAN
online source for English definitions of Agnostic | synonyms of Agnostic in persian | word origins and etymologies of Agnostic | audio pronunciations of Agnostic | example sentences for Agnostic.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.