معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agilely به فارسی

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agilely

بچابکی، بزرنگی، جلد

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agilely

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agilely

 


بازاریابی رایحه ای - حسام عالمیان
پانویس

معنی و مفهوم لغت Agilely در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agilely به فارسی | کاربرد واژه Agilely | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agilely | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agilely | مترادف کلمه Agilely | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agilely | دیکشنری آنلاین Agilely | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agilely در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agilely و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agilely to PERSIAN
online source for English definitions of Agilely | synonyms of Agilely in persian | word origins and etymologies of Agilely | audio pronunciations of Agilely | example sentences for Agilely.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.