معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aghast به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aghast به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aghast به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aghast به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aghast

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aghast

مبهوت (همراه با ناراحتی یا انزجار)، بهت زده، هول شده

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aghast

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aghast

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aghast در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aghast به فارسی | کاربرد واژه Aghast | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aghast | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aghast | مترادف کلمه Aghast | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aghast | دیکشنری آنلاین Aghast | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aghast در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aghast و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aghast to PERSIAN
online source for English definitions of Aghast | synonyms of Aghast in persian | word origins and etymologies of Aghast | audio pronunciations of Aghast | example sentences for Aghast.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.