معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aggravation به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aggravation به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aggravation به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aggravation به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aggravation

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aggravation

بدتر کردن، وخیم سازی، تشدید
موجب وخامت یا بدی
(عامیانه) ناراحتی خشم انگیز، رنجه، اذیت، آزار، مصدع

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aggravation

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aggravation

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aggravation در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aggravation به فارسی | کاربرد واژه Aggravation | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aggravation | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aggravation | مترادف کلمه Aggravation | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aggravation | دیکشنری آنلاین Aggravation | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aggravation در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aggravation و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aggravation to PERSIAN
online source for English definitions of Aggravation | synonyms of Aggravation in persian | word origins and etymologies of Aggravation | audio pronunciations of Aggravation | example sentences for Aggravation.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.