معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Aggrade به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Aggrade به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aggrade به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Aggrade به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aggrade

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Aggrade

(بستر رودخانه یا دره و غیره – از راه ته نشست شیب یا سطح را بالا آوردن) فرا انباشتن، فرا انباشت کردن، برنهادن

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Aggrade

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Aggrade

پانویس

معنی و مفهوم لغت Aggrade در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Aggrade به فارسی | کاربرد واژه Aggrade | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Aggrade | هم خانواده های کلمه انگلیسی Aggrade | مترادف کلمه Aggrade | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Aggrade | دیکشنری آنلاین Aggrade | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Aggrade در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Aggrade و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Aggrade to PERSIAN
online source for English definitions of Aggrade | synonyms of Aggrade in persian | word origins and etymologies of Aggrade | audio pronunciations of Aggrade | example sentences for Aggrade.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.