معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agglutinate به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agglutinate به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglutinate به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agglutinate به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglutinate

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agglutinate

به هم چسبیدن، به هم چسباندن، همچسب کردن یا شدن
(زبان شناسی – به هم جفت شدن واژک ها بدون تغییر در شکل و معنی آنها) همچسب شدن، پیوند زدن، پیوند خوردن
(پزشکی – ترکیزه شناسی) به هم چسبیدن و توده شدن میکروب ها یا گویچه های خون و غیره
به هم چسبیده، همچسب

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agglutinate

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agglutinate

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agglutinate در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglutinate به فارسی | کاربرد واژه Agglutinate | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglutinate | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agglutinate | مترادف کلمه Agglutinate | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agglutinate | دیکشنری آنلاین Agglutinate | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agglutinate در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agglutinate و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agglutinate to PERSIAN
online source for English definitions of Agglutinate | synonyms of Agglutinate in persian | word origins and etymologies of Agglutinate | audio pronunciations of Agglutinate | example sentences for Agglutinate.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.