معنی و ترجمه کلمه انگلیسی Agglomeration به فارسی

ترجمه، معنی و مفهوم لغت انگلیسی Agglomeration به فارسی در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglomeration به فارسی | کاربرد واژه انگلیسی Agglomeration به فارسی | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglomeration

ترجمه انگلیسی به فارسی کلمه Agglomeration

بر انباشتگی، کپگی، کلوخه شدگی، همجوشی، تراکم، توده ی در هم آمیخته، همجوش، تل، کپه، تجمع

ترجمه و معنی انگلیسی به انگلیسی Agglomeration

جمله، مثال و اصطلاحات کاربردی با کلمه Agglomeration

پانویس

معنی و مفهوم لغت Agglomeration در دیکشنری آنلاین و رایگان انگلیسی به فارسی | ترجمه تخصصی Agglomeration به فارسی | کاربرد واژه Agglomeration | اصطلاحات تخصصی و روزمره انگلیسی با کلمه Agglomeration | هم خانواده های کلمه انگلیسی Agglomeration | مترادف کلمه Agglomeration | متصاد کلمه | ترجمه تخصصی عبارت Agglomeration | دیکشنری آنلاین Agglomeration | دیکشنری، فرهنگ لغت، فرهنگ لغات، انگلیسی به فارسی، دیکشنري، دیکشنری آنلاین، فرهنگ لغت آنلاین، واژه نامه | واژه نامه آموزشی | معنی و ترجمه واژه Agglomeration در واژه نامه انگلیسی به فارسی به همراه مثال و تلفظ انلاین | معانی دیگر Agglomeration و مشابه کلمه.

Dictionary English to Persian | Translation and Meaning of English Word Agglomeration to PERSIAN
online source for English definitions of Agglomeration | synonyms of Agglomeration in persian | word origins and etymologies of Agglomeration | audio pronunciations of Agglomeration | example sentences for Agglomeration.
slang phrases, idioms, word games, legal and medical terms, Word of the Day.